Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Personen- en Familierecht

Het Personen- en Familierecht is een onderdeel van het Burgerlijk Recht. Het Personenrecht omvat regels over bijvoorbeeld naam en woonplaats van natuurlijke personen, handelingsbekwaamheid en rechtsbevoegdheid. Bij het Familierecht gaat het om zaken als huwelijk, samenwonen, echtscheiding en ouderschap. Daarnaast is er nog het Erfrecht, dat meestal als een afzonderlijk onderdeel van het Burgerlijk Recht wordt gezien.
Iedereen heeft te maken met regels van het Personen- en Familierecht. Mensen krijgen vaak te maken met veranderingen in hun leven, die vragen of problemen oproepen. Wat moet je doen als je partner wil scheiden? Hoe kun je je kind erkennen als je niet getrouwd bent? Hoe regel je bewindvoering voor een familielid? Wat moet er in een samenlevingscontract worden geregeld? Kun je je naam laten wijzigen?
Heeft u dergelijke vragen of problemen dan kan BSR u helpen om tot een oplossing te komen of om uit te zoeken, bij welke instanties u terecht kunt.

 

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Wilt u uw relatie officieel maken, dan kunt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Om dat te kunnen doen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld moeten beide partners tenminste 18 jaar zijn en mogen ze niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij beide verbintenissen is gemeenschap van goederen mogelijk, maar kunnen ook huwelijkse voorwaarden worden gemaakt. Voor ontbinding van een huwelijk is altijd de tussenkomst van de rechter nodig, voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap is dat niet zo.
Heeft u vragen over de regels die gelden voor huwelijk en geregistreerd partnerschap, dan kunnen de medewerkers van BSR u daarbij behulpzaam zijn.

Echtscheiding

Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken over bijvoorbeeld het verdelen van de bezittingen, alimentatie en pensioen en als er minderjarige kinderen zijn over hun opvoeding en verzorging.
Echtscheiding moet door de rechter worden uitgesproken, daarvoor is het nodig om een advocaat in te schakelen. Die begeleidt u onder meer bij het maken van een ouderschapsplan en het berekenen van de alimentatie.
Ook is het mogelijk om onder begeleiding van een mediator uw echtscheiding te regelen, als het moeilijk voor u is om onderling afspraken te maken. Bij mediation komt u samen met de tegenpartij zelf tot een oplossing. De mediator treedt op als bemiddelaar en is onafhankelijk. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is groter dan bij een rechtszaak.
Willen u en uw partner scheiden en weet u niet hoe u dit aan moet pakken, dan kunnen de medewerkers van BSR u in eerste instantie adviseren over wat er bij echtscheiding allemaal komt kijken en u ook behulpzaam zijn bij vragen over rechtsbijstand door een advocaat.

 

Erfrecht

In een testament kan worden vastgelegd wie wat erft. Als er geen testament is gemaakt, dan is sprake van een wettelijke verdeling: de wet bepaalt wie recht hebben op de erfenis. Een erfenis kan (beneficiair) worden aanvaard of verworpen.
Krijgt u te maken met vragen of problemen op het gebied van erfrecht, dan kunnen de medewerkers van BSR bekijken welke regels in uw situatie van toepassing zijn. U kunt met uw vragen over erfrecht ook terecht op een speciaal notarisspreekuur op elke eerste en derde maandag van de maand.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial