Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Overigen


Rechtshulp

Indien u in een situatie zit waarbij u bijstand nodig heeft van een advocaat, kunt u wellicht via het Juridisch Loket in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat. Afhankelijk van uw inkomenssituatie betaalt u de kosten van de advocaat voor een gedeelte zelf. Dit heet de eigen bijdrage.
De medewerkers van BSR kunnen u informeren over de gefinancierde rechtsbijstand. Zie ook Juridisch Loket.

Burenrecht

De rechten en plichten van buren zijn geregeld in de wet.
Men mag geen hinder van elkaar ondervinden. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, stank of overlast vanwege een verbouwing.
Indien u overlast heeft van een buur of een meningsverschil heeft waarbij u samen niet tot een oplossing komt, kunt u hiervoor een wijkagent of buurtbemiddeling inschakelen.

Mentorschap, bewindvoering en curatele

Bewindvoering, curatele en mentorschap zijn maatregelen, bedoeld voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. De redenen hiervan kunnen medisch zijn, psychisch of er kan sprake zijn van hoge schulden. Het doel van de maatregel is het bieden van bescherming van de betrokkene om misbruik te voorkomen.
Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig hun persoonlijke zaken kunnen regelen. Voorbeelden hiervan zijn mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische patiënten of als er sprake is van dementie. De mentor neemt beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
Indien iemand niet meer in staat is om zijn/haar financiële belangen te behartigen of problematische schulden heeft, kan er bewindvoering worden gevraagd. Er wordt door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld, die optreedt als belangenbehartiger. Degene die onder bewind staat, mag dan niet meer zelf beslissen over zijn/haar goederen en vermogen, maar blijft wel handelingsbekwaam.
Curatele is een zware maatregel en wordt gevraagd indien iemand niet meer zijn/haar financiële en persoonlijke zaken zelf kan regelen. Er wordt een curator aangesteld, die beslissingen neemt over geld, verzorging, behandeling of verpleging van betrokkene. Degene die onder curatele wordt gesteld wordt handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat degene niet zelfstandig iets kan kopen of geld kan lenen.

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden. Zie ook Rijksoverheid

Woonzaken

Huurder en verhuurder van een woning hebben rechten en plichten tegenover elkaar. Er gelden o.a. regels op het gebied van onderhoud, huurcontract, huurverhoging en servicekosten.
In een huurcontract staan afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning, zoals de huurprijs, de wijze van betaling en een omschrijving van de woonruimte.
Jaarlijks stelt de overheid de maximale huurverhoging vast, behalve bij geliberaliseerde huurwoningen. Dit zijn woningen die boven de grens voor huurtoeslag vallen en hiervoor gelden niet de regels voor sociale huurwoningen. In principe mag de verhuurder 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Er gelden enkele uitzonderingen, waaronder tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning.
Het is de taak van de verhuurder dat de woning in een goede staat is. Er gelden regels wat betreft het onderhoud.
Het dagelijkse onderhoud, zoals het maken van een kapotte deurbel, dient u als huurder zelf te regelen en te betalen. Het grote onderhoud, zoals het vervangen van een kapotte cv-ketel, dient de verhuurder op zich te nemen.
Zie ook Huurcommissie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial