Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Organisatie

23128602_s

Onafhankelijk

BSR Veldhoven is een onafhankelijke stichting die sociaal juridische dienstverlening biedt aan alle inwoners van Veldhoven.

Doelstelling

Alle inwoners van de gemeente Veldhoven kunnen met vragen om informatie en advies op het gebied van wet- en regelgeving bij BSR terecht. Echter het accent ligt op hulpverlening aan kwetsbare burgers. BSR doet dat door hen te ondersteunen bij hun problemen, maar ook door hen aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden, waardoor de eigen kracht wordt versterkt. Bij BSR tellen mensen mee en worden ze geholpen om mee te doen.

BSR voert taken uit die passen binnen het gemeentelijk beleid en vervult daarmee in goede samenwerking en afstemming met de gemeente Veldhoven en andere collega-instellingen een belangrijke maatschappelijke functie. Er wordt gewerkt met aandacht voor de cliënten en hun problemen. BSR werkt en kan werken op onpartijdige basis en met een eigen duidelijke filosofie. Die filosofie kan worden getypeerd met de volgende trefwoorden: gratis dienstverlening, laagdrempelig, anoniem, onbevooroordeeld en open voor iedereen.

 

LOSR

BSR Veldhoven is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR).

Signalering

Blijkt in de praktijk dat een wet, regeling of instantie niet goed werkt dan kan BSR dit signaleren en onder de aandacht brengen van de betreffende (overheids-) instanties.

ANBI

Hier zijn het Jaarverslag 2021 en het BSR Beleidsplan 2020-2024

Informatie over het beloningsbeleid voor personeel kunt u hier vinden.

Informatie over het Klachtenregelement kunt u hier vinden.

Het standaardformulier publicatieplicht kunt u hier vinden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial