Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Consumentenzaken

Elke dag heeft u bewust of onbewust te maken met consumentenzaken en de regels die daarbij gelden tussen u als consument en degene waarvan u iets koopt of die u een dienst verleent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw dagelijkse supermarkt-boodschappen, de aanschaf van een nieuwe wasmachine, het afsluiten van een telefoon- of energiecontract of het inhuren van een aannemer voor de verbouwing van uw woning.

Het consumentenrecht bevat regels die de rechten en plichten van de consument bij aan- en verkoop van goederen en diensten vastleggen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de levering van goederen en diensten, garantie en productaansprakelijkheid, verzekeringen, kopen op afstand en klachten/conflicten.

BSR geeft u graag praktisch advies over uw rechten en plichten als consument en kan u helpen bij een conflictbemiddeling of het indienen van een klacht.

6207933-mLevering van goederen en diensten

Door levering gaan goederen of diensten van de ene partij (verkoper) over naar de andere (koper). De koper is verplicht de koopprijs te betalen op het moment van levering  en mag verwachten daarmee een ‘deugdelijk’ product te hebben aangeschaft dat de eigenschappen heeft die de verkoper heeft toegezegd. Verondersteld mag worden dat de gekochte goederen een redelijke tijd meegaan zonder gebreken te vertonen. Blijkt binnen een bepaalde periode na de aankoop dat het product niet ‘deugdelijk’ is dan heeft u wettelijk recht op kosteloze reparatie of vervanging, naast de fabrieks- of verkopersgarantie en de garantie die u mogelijk heeft bijgekocht.

Ook op een dienstverleningsovereenkomst, bijvoorbeeld voor de renovatie van uw badkamer of het verrichten van een medische ingreep zijn regels over de levering, garantie, reparatie enz. van toepassing. Verder omvat het Consumentenrecht ook bepalingen over bijzondere verkoopmethodes zoals kopen op afstand (postorderbedrijf of internet) of colportage.

BSR informeert en adviseert u graag bij uw vragen over de rechten en plichten die u als consument heeft.

Verzekeringen

Tegen onzekere voorvallen, bijvoorbeeld brand, ziekte of ongelukken kunt u een verzekering afsluiten. Deze vangt de financiële gevolgen op van de materiële schade en/of het lichamelijk letsel die u bij een dergelijk voorval kan overkomen. Periodiek betaalt u de verzekeringmaatschappij een vast bedrag aan premie. In ruil daarvoor is de verzekeringsmaatschappij verplicht de schade te vergoeden die bij een bepaalde gebeurtenis ontstaat. We kennen twee particuliere verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Een schadeverzekering keert in geval van schade het bedrag van de werkelijke schade uit (op basis van nieuwwaarde, dag- of vervangingswaarde of in natura). Voorbeelden hiervan zijn: de auto-, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand- en reisverzekering. Een sommenverzekering keert in geval van schade een van tevoren vastgesteld bedrag uit, bijvoorbeeld een levensverzekering.

Nederlanders vanaf 18 jaar, zijn verplicht om zelf een basis-zorgverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt wat er uit de basisverzekering vergoed wordt.   Verder moeten eigenaren van woningen waar een hypotheek op rust verplicht een opstalverzekering afsluiten en eigenaren van auto’s een WA-verzekering. Deze verzekeringen zijn verplicht gesteld om eventuele schade en kosten aan derden te kunnen dekken.

BSR kan u informeren over uw rechten en plichten op het gebied van verzekeringen en u indien nodig behulpzaam zijn bij het invullen van schadeformulieren.

Klachten

Bent u niet goed behandeld door een verkoper, niet tevreden over de dienstverlening door een organisatie of houdt een bedrijf zich niet aan de gemaakte afspraken? Uiteraard probeert u er eerst samen met de verkoper, de organisatie of het bedrijf uit te komen. Wordt naar uw mening het probleem niet goed opgelost dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.   

BSR kan als onafhankelijke en onpartijdige organisatie helpen om uw probleem of conflict op te lossen door bijvoorbeeld behulpzaam te zijn bij het invullen van een klachtenformulier of in overleg met u te bemiddelen zodat u gezamenlijk tot een oplossing van het probleem/conflict kunt komen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial