Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Arbeidszaken

Arbeidsovereenkomst

Het contract tussen een werkgever en werknemer noemen we een arbeidsovereenkomst. Daarin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de inhoud van de functie, de hoogte van het loon, de duur van het contract en de opzegtermijn.

Bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich houden aan een aantal wettelijke regels.

Zo mag de werkgever de werknemer niet zomaar ontslaan, maar moet hij zich houden aan de regels van het ontslagrecht. En ook voor de verlenging van contracten voor bepaalde tijd gelden wettelijke bepalingen, die regelen, dat zo’n tijdelijk contract niet onbeperkt mag worden verlengd.

Beeindigingsovereenkomsten

Werkgever en werknemer kunnen samen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat heet ontslag “met wederzijds goedvinden”. Dit kan alleen schriftelijk worden geregeld in een zogenaamdebeëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Als de werkgever een dergelijke overeenkomst aanbiedt is het voor de werknemer raadzaam om deze niet zonder voorafgaand juridisch advies te ondertekenen. Zo moet de overeenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen om als werknemer aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Verder moet worden beoordeeld of de werkgever een (hogere) vergoeding moet betalen voor het beëindigen van het dienstverband en welke gevolgen de vaststellingsovereenkomst heeft voor de pensioenopbouw.

Ontslag

Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, dan heeft de werkgever toestemming nodig voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hetzij van het UWV, als het gaat om ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid of om economische redenen, hetzij van de Kantonrechter, om andere redenen.

Indien u vragen heeft op arbeidsrechtelijk gebied, kunt u terecht bij de medewerkers van BSR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial